آکورد گیتار آهنگ های جدید با قابلیت تغییر آکورد آهنگ ها به گام دلخواه، نمایش آکورد گیتار آهنگ ها بر اساس ریتم، دسته بندی موضوعی، سختی و آسانی

رتبه 3,047
بازدید ماهانه 26,761
دسته موسیقی
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
1453
1536
7795
بهترین رتبه 1,511 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه