دکتر مهدی افضل آقایی فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی و متخصص داخلی دارای بورد فوق تخصصی در شهر مشهد مقدس. بهترین فوق تخصص گوارش در بیمارستان رضوی مشهد. بهترین فوق تخصص گوارش بهترین پزشک گوارش مشهد بهترین دکتر معده و روده در مشهد بهترین پزشک معده و روده آن

رتبه 37,452
بازدید ماهانه 1,551
بدون تصویر
میانگین تغییرات
19252
2377
16761
بهترین رتبه 16,708 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه