ژیار صنعت یک شرکت فنی و مهندسی که در حوزه طراحی ، تولید و فروش تجهیزات تخلیه و بارگیری اتوماتیک ، انواع بالابرهای صنعتی، هیدرولیک و خانگی فعالیت دارد.

رتبه 49,079
بازدید ماهانه 539
بدون تصویر
میانگین تغییرات
3380
13638
26058
بهترین رتبه 23,021 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه