اولین مارکت تخصصی آیتم cs2 در ایران

رتبه 3,503
بازدید ماهانه 26,368
دسته بازی
اولین مارکت تخصصی آیتم cs2 در ایران
ورودی
ورودی مستقیم 100.00%
میانگین تغییرات
1977
528
86
بهترین رتبه 1,348 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه