دانشگاه فرهنگیان

رتبه 1,115
بازدید ماهانه 73,905
دسته آموزش
دانشگاه فرهنگیان
ورودی
ورودی مستقیم 85.28%
موتورهای جستجو 10.42%
ریفرال 4.31%
میانگین تغییرات
808
567
484
بهترین رتبه 307 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه