آموزش فیلترنویسی بورس را با بورسیکار تجربه کنید. آموزش فیلترنویسی پیشرفته بورس مانند فیلترنویسی پیشرفته اندیکاتورها، فیلترنویسی کندل ها، فیلترنویسی تابلوخوانی بورس

رتبه 53,690
بازدید ماهانه 414
بدون تصویر
میانگین تغییرات
20091
9355
29972
بهترین رتبه 13,330 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه