بورس تریدر | bourse trader | رصد و پایش بازار بورس

رتبه 13,181
بازدید ماهانه 8,361
دسته سرمایه گذاری
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 52.69%
موتورهای جستجو 47.31%
میانگین تغییرات
1597
1851
6995
بهترین رتبه 1,523 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه