گروه مالی بانک مسکن bank maskan financial group سرمايه گذاري در سهام ٫ سهم الشرکه ٫ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي با هدف کسب انتفاع و کنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ٫ موسسه يا صندوق سرمايه پذير ٫ به طوري که شرکت

رتبه 30,874
بازدید ماهانه 2,236
بدون تصویر
میانگین تغییرات
11934
6020
3577
بهترین رتبه 24,854 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه