دانشگاه هنر اصفهان به عنوان محور آموزش عالي رشته هاي هنري در استان هنر پرور اصفهان در ابتدا با نام دانشكده پرديس اصفهان و به سال ۱۳۵۵ با هدف تربيت نيروهاي متخصص در زمينه حفظ و نگهداري آثار و ابنيه تاريخي تأسيس شد

رتبه 2,107
بازدید ماهانه 36,722
دسته علم و آموزش
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 53.26%
ورودی مستقیم 46.74%
میانگین تغییرات
1492
1626
958
بهترین رتبه 2,107 در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه