شركت كارگزاري آرمان تدبير نقش جهان در سال ۱۳۸۵ با كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس گرديده است. زمينه فعاليت اين شركت شامل: كارگزار خريد و فروش سهام شركت‌هاي پذیرفته شده در بازار بورس، كارگزار خريد و فروش سهام شركت‌هاي پذیرفته شده در بازار فراب

رتبه 27,011
بازدید ماهانه 2,560
بدون تصویر
میانگین تغییرات
7882
7586
10803
بهترین رتبه 13,819 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه