درگاه ملی آمار، عنوان پرتال سازمانی مرکز آمار ایران است که از طریق آدرس www.amar.org.ir قابل دسترسی است. این پرتال در دو نسخه فارسی و انگلیسی، به منظور اطلاع‌رسانی به کاربران آمار از محصولات و خدمات مرکز آمار ایران ایجاد شده است. با مراجعه به این پرتال می

رتبه 3,341
بازدید ماهانه 24,783
دسته علم و آموزش
درگاه ملی آمار، عنوان پرتال سازمانی مرکز آمار ایران است که از طریق آدرس www.amar.org.ir قابل دسترسی است. این پرتال در دو نسخه فارسی و انگلیسی، به منظور اطلاع‌رسانی به کاربران آمار از محصولات و خدمات مرکز آمار ایران ایجاد شده است. با مراجعه به این پرتال می
ورودی
ورودی مستقیم 46.71%
موتورهای جستجو 44.60%
ریفرال 8.69%
میانگین تغییرات
498
1601
724
بهترین رتبه 1,740 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه