قیمت روز آهن آلات 26 آبان 1402 | قیمت روز آهن بازار و میلگرد | آهن جهان

رتبه 59,150
بازدید ماهانه 347
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 100.00%
میانگین تغییرات
19765
38279
38348
بهترین رتبه 14,718 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه