دکتر افشین فاتح بیزنس کوچ بین المللی بنیانگذار مرکز بیزینس‌کوچینگ مدیران پیشتاز موسس و مدیرعامل هلـدینـگ فاتحان تجارت

رتبه 16,162
بازدید ماهانه 5,744
دکتر افشین فاتح بیزنس کوچ بین المللی بنیانگذار مرکز بیزینس‌کوچینگ مدیران پیشتاز موسس و مدیرعامل هلـدینـگ فاتحان تجارت
ورودی
موتورهای جستجو 69.18%
ورودی مستقیم 30.82%
میانگین تغییرات
851
8347
13841
بهترین رتبه 1,839 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه