.: سايت تخصصي شطرنج ايران / iranian professional chess :.

رتبه 12,328
بازدید ماهانه 8,959
بدون تصویر
میانگین تغییرات
900
5910
5299
بهترین رتبه 6,418 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه