خدمات ژیکال تماس خروجی قابلیت تماس خروجی بر روی خطوط دوطرفه به صورت نامحدود مدیریت ارتباط با مشتری crm ترسیم نیمرخ کاملی از نحوه و نوع ارتباط با مشتریان کسب و کار شما نظرسنجی سنجش کیفیت عملکرد پاسخگویان شما و نظارت دقیق بر کارکنان صف ایجاد صف انتظار برای

رتبه 59,251
بازدید ماهانه 138
بدون تصویر
میانگین تغییرات
16373
12999
12313
بهترین رتبه 27,104 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه