صفحه اصلی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 12

رتبه 62,492
بازدید ماهانه 304
بدون تصویر
میانگین تغییرات
28160
21811
24177
بهترین رتبه 34,332 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه