سلام من سه میم هستم سید مرتضی ملکی دانشجو کسب و کار. عاشق علم کامپیوتر و تجارت هستم و سعی کردم این دوتا بهم نزدیک کنم

رتبه 52,872
بازدید ماهانه 414
بدون تصویر
میانگین تغییرات
6333
18750
11750
بهترین رتبه 31,588 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه