برای یادگیری عمیق در پارادایم تفکر سیستمی در حوزه‌هایی مانند رهبری، سازمان یادگیرنده، گفتگو، تصمیم‌گیری، دینامیک سیستم‌ها، اصالت، طراحی مسیر زندگی، آموزش

رتبه 35,889
بازدید ماهانه 1,629
بدون تصویر
ورودی
شبکه‌های اجتماعی 100.00%
میانگین تغییرات
212
1187
4321
بهترین رتبه 26,048 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه