یکی از بزرگترین شرکت های پیشرو در بخش کشاورزی میباشد که هدف آن آوردن پتانسیل تولید گیاهان به زندگی بشر است.

رتبه 6,486
بازدید ماهانه 13,588
بدون تصویر
میانگین تغییرات
4565
34455
39122
بهترین رتبه 1,921 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه