اکثر مردم بر این گمانند که مراکز معاینه فنی صرفا مدرکی برای ارائه به پلیس صادر می کنند. در صورتی که معاینه فنی مکانیزمی است که میتواند شما را از صحت و سلامت

رتبه 44,914
بازدید ماهانه 839
بدون تصویر
میانگین تغییرات
8632
575
3736
بهترین رتبه 41,178 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه