منوی دیجیتال آنلاین(هوشمند) جایگزین منوی کاغذی و بهترین دستیار در فروش آنلاین رستوران تو خواهد بود

رتبه 6,784
بازدید ماهانه 13,048
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 62.91%
موتورهای جستجو 37.09%
میانگین تغییرات
395
4361
3929
بهترین رتبه 1,785 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه