دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

رتبه 1,770
بازدید ماهانه 48,523
دسته زیست شناسی
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 77.50%
ورودی مستقیم 22.50%
میانگین تغییرات
284
35
306
بهترین رتبه 1,374 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه