پورتال اصلی شهرداری شیراز

رتبه 4,335
بازدید ماهانه 19,863
دسته اخبار و رسانه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 77.92%
موتورهای جستجو 22.08%
میانگین تغییرات
1549
1341
1207
بهترین رتبه 2,438 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه