کود کامل آلی گرانوله، در این کود آلی که بر پایه ورمی کمپوست، هیومیک اسید، عناصر ماکرو، میکرو، گوگرد پالایشگاهی و سر شار از ریزمغذی با نام تجاری افق سبز ایرانیان می باشد.

رتبه 52,632
بازدید ماهانه 418
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
8056
782
13857
بهترین رتبه 38,775 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه