حامد دلیجه : کسی که ریاضی کنکور را ۱۰۰٪ زد ...

رتبه 38,764
بازدید ماهانه 1,345
بدون تصویر
میانگین تغییرات
10295
2598
5063
بهترین رتبه 25,367 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه