طراحی تعمیر و ساخت و مونتاژ نواع منبع تغذیه سوئیچینگ -طراحی pcb با التیوم - شبیه سازی مبدل های سوئیچینگ - طراحی و محاسبات سلف و ترانسفورماتور

رتبه 39,877
بازدید ماهانه 1,247
بدون تصویر
میانگین تغییرات
8154
8259
13600
بهترین رتبه 26,277 در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه