مرکز ارتوپدی با بهره‌گیری از دانش بهترین پزشکان متخصص در کشور، گردآوری کامل‌ترین تیم‌های درمانی، استفاده از تجهیزات پزشکی روزآمد در درمان بیماران و ارتباط با مراکز علمی پژوهشی در دنیا توانسته است نگاه جمع کثیری از مردم و پژوهشگران این حوزه را نسبت به درما

رتبه 33,948
بازدید ماهانه 1,716
بدون تصویر
میانگین تغییرات
7769
3600
2693
بهترین رتبه 26,179 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه