در سال 1374 با هدف توليد آلومينيوم آلياژي تاسيس گرديد و در اين سال ها توليد ميل گرد ،لوله ،تسمه ،ورق و مقاطع آلياژي با سايز هاجهت استفاده در صنايع مختلف انجام د

رتبه 45,188
بازدید ماهانه 809
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه