هایکا به عنوان اولین تولیدکننده میکروسمنت و محصولات مشتق از آن مانند پوشش های دکوراتیو اکسیداسیون و… در حال فعالیت میباشد.

رتبه 30,864
بازدید ماهانه 2,303
بدون تصویر
میانگین تغییرات
1163
8880
1926
بهترین رتبه 17,892 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه