شرکت مشاوران برگزیده نرم‌افزار (مبنا) از دهه ی 70 شمسی در حوزه تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سازمانی فعالیت می‌کند.

رتبه 24,066
بازدید ماهانه 3,407
بدون تصویر
میانگین تغییرات
4794
3565
1389
بهترین رتبه 13,674 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه