جنگ خانها برنده کهنه کار ام ام او و دارای تمامی ویژگیهای کلاسیک یک بازی استراتژی عالی ام ام او است. الان بپیوند و فرمانروایی قرون وسطی را با آهن آغاز کن.

رتبه 26,327
بازدید ماهانه 2,972
دسته کنسول ها و لوازم جانبی بازی های ویدیویی
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 100.00%
میانگین تغییرات
13
8960
13050
بهترین رتبه 5,165 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه