اولین سوله گنبدی شکل در ایران قطر دهانه ۵۰متر سوله ۴۰ درصد ارزانتر سوله سبک ( نصف قیمت ) نسبت به سوله های رایج سوله پیچ و مهره ای تمام سازه های ساخته شده توسط ما پیچ و مهره ای شده هستند به این دلایل شرکت ما از بقیه متمایز می باشد ۴۰% ارزانتر استحکام […]

رتبه 45,541
بازدید ماهانه 785
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه