مرکز پرستاری در منزل خورشید در حوزه ارائه خدمات پرستاری کودک، پرستاری سالمندان، پرستاری بیماران و مراقبت سالمندان فعالیت دارد. این مرکز طی چندین سال خدمت رسانی تمام تلاش و نیروی

رتبه 48,806
بازدید ماهانه 559
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه