شرکت پتروشیمی جم

رتبه 12,197
بازدید ماهانه 9,626
دسته صنایع شیمیایی
بدون تصویر
ورودی
ریفرال 70.57%
ورودی مستقیم 29.43%
میانگین تغییرات
1207
1819
417
بهترین رتبه 8,820 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه