کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

رتبه 10,123
بازدید ماهانه 10,744
دسته حمل و نقل و تدارکات
بدون تصویر
ورودی
ریفرال 52.71%
موتورهای جستجو 25.61%
ورودی مستقیم 21.68%
میانگین تغییرات
1152
1649
16020
بهترین رتبه 5,440 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه