آی فینک مرکز نوآوری مالی شرکت خدمات انفورماتیک است که راهبری آن توسط شرکت کارخانه نوآوری هم‌آوا و شرکت فرادیس گستر کیش انجام می‌شود

رتبه 29,118
بازدید ماهانه 2,499
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه