هلال نخستین تولیدکننده آب میوه گیری صنعتی در کشور ، طبق نظر سنجی ها هلال بهترین مارک و برند آب میوه گیری صنعتی می باشد

رتبه 17,824
بازدید ماهانه 4,686
بدون تصویر
میانگین تغییرات
9077
9566
31948
بهترین رتبه 8,747 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه