مرجع آموزش های دفترفنی، مدیریت ادعا و قراردادهای پیمانکاری با بیش از ۳۰۹۰۰ هزار دانش پذیر و ارائه بیش از ۵۰ خدمات مهندسی در پروژه ملی و استراتژیک کشور

رتبه 12,112
بازدید ماهانه 7,339
دسته شغل و اشتغال
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
4355
1592
4540
بهترین رتبه 7,572 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه