گفتنی صفحه اصلی - مجله اینترنتی گفتنی

رتبه 283
بازدید ماهانه 368,914
دسته اخبار و رسانه
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 67.97%
ریفرال 17.06%
ورودی مستقیم 9.18%
شبکه‌های اجتماعی 5.80%
میانگین تغییرات
451
317
514
بهترین رتبه 283 در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه