جی بار تنها نرم افزار اختصاصی crm شرکت های حمل و نقل در ایران میباشد. به واسطه ی اختصاصی بودن این نرم افزار دارای امکانات جامعی است...

رتبه 59,359
بازدید ماهانه 128
بدون تصویر
میانگین تغییرات
28314
16723
14665
بهترین رتبه 20,465 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه