دکتر بهزاد شهرجردی بهترین جراح بینی تهران هستند. خدمات ایشان شامل جراحی بینی، جراحی بینی گوشتی، جراحی بینی فانتزی، عمل دماغ، جراحی بینی ترمیمی، عمل جراحی بینی و ... است.

رتبه 6,452
بازدید ماهانه 13,654
بدون تصویر
میانگین تغییرات
32998
40362
27653
بهترین رتبه 6,452 در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه