رویا هاتو، تصویر کن! رویا هاتو، تصویر کن! عکس تبلیغاتی مُبــــــــلغی پرحرف و خوش سیما! عکسها از هر نوع و در هر دسته بندی عکاسی که باشند حاوی متن اند، اجزای تصویر در ناخودآگاهمان به کلمه تبدیل می شوند و قصه ای را روایت میکنند. در عکسهای تبلیغاتی، متن مستت

رتبه 60,946
بازدید ماهانه 259
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه