مُرسا دیت با هدف عرضه محصولات خرمایی سالم و باکیفیت از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. صادرات مشتقات خرما در این مجموعه انجام میشود.

رتبه 44,675
بازدید ماهانه 845
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه