ناگفته های سشن های معاملاتی در فارکس (رازهایی در مورد …

رتبه 37,448
بازدید ماهانه 1,552
بدون تصویر
میانگین تغییرات
18743
9697
12348
بهترین رتبه 18,705 در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه