کاریمالی carimali ایـتالـیا با صـد سـال تجربه در تولید انـواع دسـتگـاه هـای اسـپرسـو با تکـنولوژی صنعـتی به روز و نوآوری در طراحی، کیفیت بالا و دوام بـی نـظیر

رتبه 37,688
بازدید ماهانه 1,532
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه