پیام‌رسان بانکی بله، شبکۀ اجتماعی‌مالی بانک ملّی ایران است که هم‌زمان امکان گفتگو و پرداخت را برای شما فراهم می‌کند. با بله می‌توانید به‌راحتی تماس صوتی و تصویری بگیرید.

رتبه 496
بازدید ماهانه 176,263
دسته اخبار و رسانه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 58.91%
ریفرال 31.08%
موتورهای جستجو 9.50%
شبکه‌های اجتماعی 0.51%
میانگین تغییرات
72
124
138
بهترین رتبه 348 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه