بست سوال مجموعه ای است که در زمستان سال 1400 فعالیت خود را بصورت رسمی با هدف ارائه نمونه سوالات آیین نامه، کنکور و امتحانات نهایی آغاز کرد.

رتبه 28,969
بازدید ماهانه 2,588
بدون تصویر
میانگین تغییرات
6578
8557
5716
بهترین رتبه 15,789 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه