″ تکنولوژی هوشمند آوات " در سال 1388 فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرا اتوماسیون و هوشمند سازی ساختمان " smart home " ، سیستم های ضد سرقت خودرو " سوئیچ های ایموبلایزر خودرو" ، سیستم‌های امنیتی مدار بسته دوربین های و طراحی مدارهای الکترونیکی آغاز کرد .

رتبه 38,951
بازدید ماهانه 1,274
″ تکنولوژی هوشمند آوات " در سال 1388 فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرا اتوماسیون و هوشمند سازی ساختمان " smart home " ، سیستم های ضد سرقت خودرو " سوئیچ های ایموبلایزر خودرو" ، سیستم‌های امنیتی مدار بسته دوربین های و طراحی مدارهای الکترونیکی آغاز کرد .
میانگین تغییرات
3410
36448
38001
بهترین رتبه 950 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه