مرکز اتیسم امام علی (ع) مجهز ترین و کامل ترین مرکز اتیسم در کشور در دو بخش کودکان و نوجوانان اتیسم فعالیت میکند | همه چیز در رابطه با اختلال طیف اتیسم(اوتیسم) | راه های تشخیص اتیسم(اوتیسم) | علایم اتیسم | علائم اتیسم | اتیسم چیست | اوتیسم چیست | درمان اتی

رتبه 26,756
بازدید ماهانه 2,594
بدون تصویر
میانگین تغییرات
10819
7123
1107
بهترین رتبه 13,039 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه