در سال 1390 با هدف کمک به توسعه صنعت تجهیزات پزشکی و با تمرکز بر واردات، توزیع و فروش تجهیزات پزشکی موردنیاز مراکز درمانی تاسیس شد.

رتبه 48,250
بازدید ماهانه 761
بدون تصویر
میانگین تغییرات
3329
7846
4580
بهترین رتبه 11,527 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه